van Dieten Sloopwerken.....
Copyright 2010 by sloop-werk.nl    All Rights reserved    E-Mail: info@sloop-werk.nl
De voornaamste activiteiten van ons bedrijf zijn: het verrichten van een breed scala van werkzaamheden op het gebied van renovatie -sloopwerk en interieurverwijdering. Uit deze hoofdwerkzaamheden vloeien een aantal nevenactiviteiten voort, zoals het verhuren van containers, het verrichten van grondwerk bij tuinaanleg- en tuinverbeterings-werkzaamheden en de eventueel uit deze werkzaamheden voortvloeiende bestratingswerkzaamheden. Alle benodigde machines, materieel en deskundigheid hiervoor hebben we in huis. Verder kunt u bij ons  bedrijf terecht voor het kopen van uit sloopwerk afkomstig balkhout en overige materialen
One of your News-Headline could stand here ...
van Dieten
s l o o p w e r k e n